Vi Tilbyder

Opmuring af Kampesten

Vi Tilbyder

Opmuring af Kampesten

Dannebrog

Kampestensmur og -sokkel

Grundlaget for en smuk kampestensmur

Udgangspunktet for at bygge en god kampestensmur er at finde de rigtige sten, fx i stendynger eller i en grusgrav. Som fritstående mur vil man typisk anvende hele stenen, og som facademur hugges stenene til skaller. Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: hb@dannebrog.dk

Gode sten til mure og diger er såkaldte kantrundede sten, altså ikke skarpkantede, men heller ikke for runde. Størrelsen skal variere, men sten på 30-50 cm er et godt mål i sorteringen. Murens nederste sten skal dog være større, da de skal sættes med cirka en fjerdedel af stenen under terræn. Det er en god ide at have mange sten, så man kan vælge undervejs i processen. De overskydende sten kan bruges som fyld bag muren.

Der er en række grundprincipper, man bør overholde, når man bygger en kampestensmur:

Grundprincipper

  • Muren skal have en højde på mindst 50–60 cm og højst 120 cm.
  • Muren skal have et smig på mindst 15 procent, altså en hældning på 15 cm for hver 100 cm i højde.
  • Alle sten skal sidde fast, så de enkelte sten nede i muren ikke kan trækkes ud.
  • Hver sten skal støtte på mindst to underliggende sten.
  • Stenene skal have tyngden ind i muren.
  • Fugerne mellem stenene må ikke være gennemgående.
Løsningsorienterede og arbejdssomme

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om din opgave i dag