Vi Tilbyder

Murværksudsmykninger

Vi Tilbyder

Murværksudsmykninger

Dannebrog

Murværksdetaljer

Gamle huse af mursten kan have mange fine detaljer i murværket, fx omkring vinduer og døre, under tagrenden eller en særlig flot buet port ind til en gård. Dannebrog har ekspertisen. Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: hb@dannebrog.dk

Hvide pilastre på husfacade, firkantede vægpiller med kapitæl og basis. Det er murede fremspring, der ofte sidder på selve facaden som en pille- eller søjleformet dekoration. De kan også sidde på hjørnet af en bygning, hvor de løber rundt om hjørnet, så de ligner bygningens ben.

Sålbænke er et muret element under vinduer. Selvom murværket oplever en renæssance i disse år med mange nye typer sten, belægninger og farver, har også nybyggede huse murværksdetaljer, fx i form af flotte gesimser, fremspring eller specielle sålbænke.
Sålbænke kan være opbygget af mursten, der ligger med den korte side ud af og på højkant, så de enkelte sten rager ud over ydervæggen, så de leder regnvandet væk fra konstruktionen. Der kommer rigtig meget vand på sålbænken, og det er derfor meget vigtigt, at den udføres korrekt, så der ikke kommer vand ind i konstruktionen.

Blændinger er murede nicher i facaden, ofte omkring vinduer og døre og med en fast form. Mange har navne, fx kløverbladsblænding, cirkelblænding og korsblænding.

Overlukninger

Overlukninger er buer og murede stik, som ud over at optage trykket fra murværk ovenover, også giver bygningen karakter. Der findes mange forskellige former: firkantede, buede, cirkelformede, spidsbuede osv. Buerne ses tit over vinduer, døre og indgange til porte. Den spidsbueformede overlukning ses ofte omkring vinduerne i gamle gotiske kirker. Fælles for alle overlukninger er, at murstenene står på højkant, altså med den lange side udad. Overlukninger vil ofte være udført i et forbandt for at give konstruktionen styrke og et særligt udtryk.

Lige Stik

Lige stik over et vindue
Lige stik ses ofte over døre og vinduer og er en smuk detalje. Stikket udføres for at tage belastningen fra murværket ovenover. De lige stik på gamle bygninger kan have forskellige højder – en sten eller flere.

Rundt Murværk

Rundt murværk kan fx ses på Planetariet i København, hvor det store tårn er udført med rundt murværk, og Rundetårn i København. Det afrundede murværk ses også i mindre målestok som afrundede hjørner på bygninger, på trappetårne og karnapper. At lave rundt murværk kræver omhu og god planlægning.

Gesimser

Gesimser under tagrenden
Gesimser er de smukke fremspring under tagrenden. De findes i mange former med forskellige udsmykninger, og de bidrager til at give bygningen karakter og stoflighed. Gesimsen fungerer desuden som et udhæng, der beskytter det underliggende murværk mod fugt. De kan være udført som tandstensgesims, savtaksgesims eller med buede sten og aftrapninger, dvs. som en omvendt trappe. Forbandtet i muren føres som hovedregel op i gesimsen, så murværket fremstår ensartet.

Strømskifter

Strømskifter – et zigzagget mønster i murstenene
Strømskifter er en særlig og ikke helt almindelig opmuring af murværk i gavle. Det er trekantede felter muret vinkelret på gavlen som på fotoet.

Murafdækning

En murafdækning er en afdækning af en fritstående mur. De mest almindelige afdækninger er af tegltagsten eller det smukke rulleskifte, dvs. at stenene skiftevis ligger ned og står op. Murafdækningen kan også lægges oven på en inddækning af zink. Hvis der ikke monteres en afdækning under det øverste lag sten, vil murværket ikke holde ret længe. Mange fritstående mure er opbygget af mursten, og inden øverste sten er en zinkvandnæse indlagt, hvorpå der er lagt et rulleskifte af mursten på højkant. Denne type afdækning går ofte i stykker, hvis rulleskiftet ikke er udført korrekt, dvs. med fald på fugerne, så vandet kan løbe af.
Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: hb@dannebrog.dk

Skorstenen

Skorstenen er også en bygningsdel, der kan være udført med mange forskellige udsmykninger – lige fra snoede mursten til helt lige skorstene i diverse mursten og farver.

Facadeudsmykninger

Facadeudsmykninger medvirker til at give murværket og byggeriet form og karakter. Der findes mange forskellige relieffer, udsmykninger m.m. De er ikke en integreret del af murværket, men er opsat efterfølgende uden på selve murværket.
Mange ældre huse bliver i dag pudset i diverse farver. Der er for tiden en trend for pudsede og dermed helt ensfarvede og ensartede facader. Det er i mange tilfælde ærgerligt, fordi mange flotte detaljer i murværket forsvinder.

Løsningsorienterede og arbejdssomme

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om din opgave i dag